climate


CLIMATE CHANGE : Petandanya Sungguh Jelas

Kalau korang perasan, semenjak dilancarkan BLACKOUT Climate Change, kami banyak berkempen untuk selamatkan alam semulajadi demi mendepani perubahan iklim semasa yang semakin terjejas teruk dek tangan-tangan kita semua. Walaupun perobahan iklim semasa mendadak ini, masih dalam perdebatan – samada ia proses semulajadi – iaitu akibat kedudukan matahari yang lebih hampir […]


BLACKOUT : Climate Change

Tindakan kita semalam, menentukan cuaca kita hari ini. “..Climate Change bukan lagi satu cabaran. Ia sudah pun menjadi satu realiti..” – Barack Obama Climate selalu di definisikan sebagai perobahan corak yh ythgxgu di satu-satu kawasan, atau di peringkat global. Ada juga yang mendefinisikan climate sebagai cuaca purata di satu-satu kawasan. […]